info@vanderkrukadvocaat.nl  0229547030

Strafrecht

Een goede rechtsbijstandsverlening begint al tijdens de piketfase. Cliënten zijn aangehouden door de politie en worden vervolgens verhoord. Op dat moment is het van het grootste belang en voor het vervolg van de strafzaak dat er bijstand wordt verleend door een advocaat. Mocht cliënt worden gedetineerd acht ik het van het grootste belang dat de contacten met cliënten en familie goed verlopen. In het bijzonder van belang is dat cliënt regelmatig wordt bezocht, hetgeen helaas vaak onvoldoende gebeurt.

Van eenvoudige belediging, hennepzaken tot geweldsdelicten. Kortom er worden verschillende strafzaken door mij behandeld, waarbij cliënt op een betrokken en professionele wijze wordt bijgestaan. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten weten wat ze te wachten staat als zij voor de rechter moeten verschijnen en dat zij recht hebben op de best mogelijke verdediging.