info@vanderkrukadvocaat.nl  0229547030

Privacyverklaring

Het advocatenkantoor Vander Kruk respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens  het advocatenkantoor Van der Kruk verwerkt.

 

Welke gegevens worden door mij verwerkt:

-IP-adres, gegevens over uw activiteiten op de website, voor- en achternaam, soort rechtszaak, e-mailadres, telefoonnummer, internetbrowser en apparaat type.

 

Voor welke doeleinden worden bovenstaande gegevens gebruikt.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

-het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van )gerechtelijke) procedures;

-innen van declaraties;

-advisering, bemiddeling en verwijzing;

-het voldoen aan onze juridische verplichtingen:

 

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Advocatenkantoor Van der Kruk hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt rekening houdend met de stand van de techniek voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  Verwerkingsovereenkomsten bieden de nodig bescherming van uw persoonsgegevens. Datalekken zullen door mij worden gemeld, in overeenstemming met de meldplicht, zoals geregeld in de AVG.  Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn dan wel dat er aanwijzingen zijn dat uw gegevens worden misbruikt neem dan contact op met mr. N. van der Kruk via   info@vanderkrukadvocaat.nl.

 

Cookies

Advocatenkantoor verzamelt gegevens om een goed inzicht te verkrijgen in onze cliënten, zodat wij onze diensten hierop kunnen instemmen. Deze website maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te kunnen analyseren over uw gebruik van deze website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Er wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt mr. Van der Kruk gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Mr. Van der Kruk maakt gebruik van Google Maps en heeft daarvoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

 

Cookies uitzetten

De meeste internetbrowsers zijn in beginsel ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functie en services op onze website niet naar behoren functioneren indien u de cookies op uw internetbrowser uitschakelt.

 

Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens moge niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De gegevens worden in beginsel uiterlijk na 5 jaar na sluiting van het dossier verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Wijzigingen voorbehouden

Advocatenkantoor Van der Kruk behoudt zich het recht voor in dit privacy beleid. Wijzigingen in dit beleid worden hier gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van dit beleid adviseer ik u regelmatig deze website van advocatenkantoor te bezoeken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen aan info@vanderkrukadvocaat.nl. Indien u verzoek doet tot inzage verzoek ik u een identiteitsbewijs mee te zenden. Vergeet u dan niet uw pasfoto en BSN-nummer zwart te maken met als doel dat uw privacy is gewaarborgd. Mr. Van der Kruk zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. In ieder geval binnen een maand.

 

Privacy beleid is op             september 2018 vastgesteld.

 

Mr. N. van der Kruk